Cinsel Sağlık ve Korunma

Hiç şüphe yok ki günümüzde eskiye nazaran cinsel açıdan özgürlük daha da fazladır. Bu memnun olunması gereken bir gerçektir. Bununla birlikte bu durum cinsel hastalıkların yayılmasına daha fazla önayak olmaktadır. Zira eskiye nazaran bireyler daha sık bir şekilde partner değiştirmekte, bu partnerlerin hepsi de cinsel sağlık endişeleri sebebiyle yeterince korunmamaktadır. Bu durum sadece cinsel ilişkide bulunan bireyleri değil, bu bireylerin sonraki neslini de risk altına almaktadır.

Cinsel özgürlük ülkemizde de yaygınlaşma eğiliminde olsa da, bu durum Batı ülkelerine nazaran ülkemizde daha fazla probleme gebe bir durum seyretmektedir. Sağlık kaygılarının gelişmiş ülkelere oranla daha az olduğunu gördüğümüz ülkemizde, bireylerimiz ne yazık ki cinsel ilişkilere korunmadan girme eğilimindedir. Ülkemizin hakim erklerinin evlilik dışı cinsel ilişkiye bakış açıları düşünüldüğünde, bu konu hakkında neden yeterli bilgilendirme yoluna gitmediklerinin cevabını bulmuş oluyoruz.

Önceden beri cinsel açıdan eğitimi önemsememiş bir devlete sahip olan bireyler olarak, “Ayıp, anne- baba çocuklarıyla bu şeyleri konuşmaz.” bakış açısıyla cinsel eğitim açığını aile yoluyla da giderememektedir. Bu türden önemli bir eğitimin iki önemli kurum tarafından göz ardı edilmesi sonucu cinsel açıdan bilinçsiz bireylerin gelişmesi de işten bile değildir.

Cinsel açıdan yeterince korunmamak frengi, bel soğukluğu, klamidya, hepatit türleri ve en önemlisi AIDS gibi hastalıkların bulaşmasına davet çıkarmaktadır. Bu açıdan lateks içeren prezervatiflerin kullanılması çok önemlidir.